Subsidie en financiering

TechForce is uw partner voor het aanvragen van subsidies of andersoortige financiering voor uw innovatieve projecten. Financiering is vaak allesbepalend om uw innovaties snel naar de markt te brengen en de impact te vergroten.

Maak gebruik van onze ervaring met het aanvragen van subsidies voor onderzoeks-, ontwikkel- en demonstratieprojecten, R&D samenwerkingsprojecten, strategieprojecten, internationalisatie, organisatie-innovatie en/of studies. Voor elke ontwikkelingsfase liggen er mogelijkheden. Ons team staat klaar om de mogelijkheden voor uw innovaties en andere plannen te onderzoeken en te benutten.

Concrete mogelijkheden die wij voor onze klanten benutten zijn onder meer de volgende:

  • De WBSO is de meest toegankelijke regeling in Nederland voor het financieel ondersteunen van R&D bij bedrijven. Wij benutten deze regeling optimaal voor u, zonder veel gedoe en inspanningen van uw kant. Dit doen we door uw activiteiten nauwgezet en onderbouwd aan te vragen en u te blijven ondersteunen in de implementatie en verantwoording van de projecten. Wij bieden een online portal waarin aanvraag, voortgang en de administratie beheerd kunnen worden. Zo heeft u altijd een actueel inzicht.
  • Regionale ondersteuningsprogramma’s zoals Kansen voor West, OP Oost, OP Zuid en OP EFRO (Noord Nederland) bieden mogelijkheden voor bedrijven, clusters van bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties die gezamenlijk vernieuwingen realiseren of milieu- en/of sociale vraagstukken aanpakken. TechForce is op de hoogte van alle oproepen binnen deze grote programma’s en heeft veel ervaring met het opzetten en begeleiden van clusters binnen deze programma’s.
  • Nationale innovatieprogramma’s, zoals MIT, Innovatiekrediet, of subsidies vanuit de Topsector Energie. Alle regelingen kennen hun specifieke aandachtspunten, maar door sturing van TechForce op de belangrijke criteria en capaciteiten van de projectpartners, zoeken we naar optimale inpassing met altijd het doel van onze klant in het vizier.
  • Europese programma’s zoals COST, Eurostars, Interreg en Horizon2020. De Europese kaderprogramma’s en andere gezamenlijke subsidieregelingen maken het mogelijk om op Europees niveau innovaties van formaat en met impact te realiseren. TechForce helpt bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties door het aantrekkelijke, maar soms ondoorzichtige Europese subsidielandschap.
  • Internationale programma’s zoals DHI, Partners voor Water en SDGP bieden ondersteuning voor het aanboren van nieuwe markten of het oplossen van bepaalde ontwikkelingsvraagstukken op het gebied van waterveiligheid en voedselzekerheid. TechForce begeleidt bedrijven, NGO’s, kennisinstellingen en overheden tijdens het aanvraagfase met het definiëren van het project en de business case, het samenstellen van partners voor een effectief samenwerkingsverband, en intake gesprekken met de subsidieverstrekker. In de uitvoeringsfase treedt TechForce op als project manager en bewaakt in die rol de voortgang van het project en stuurt indien nodig bij op zowel inhoudelijk en budgettair vlak.